XD-Art Projects combineert kunst met sociale betrokkenheid en zet kunst in als middel om actuele thema’s uit de samenleving bespreekbaar te maken, taboe’s te doorbreken en barrières weg te nemen. Zulke thema’s zijn bijvoorbeeld: sociale duurzaamheid, angsten voor infectieziektes, eenzaamheid, kwetsbaarheid, vluchten in groepsidentiteit en stigmatiseren uit angst voor de ander in onze multiculturele samenleving.

XD-Art Projects toont oprechte interesse in de deelnemers. Cruciaal daarbij is dat iedereen er mag zijn.

Kunst is de expressie van de samenleving en maakt dat wat speelt in de samenleving inzichtelijk voor een breder publiek. Kunst roept emoties en gevoel op en maakt ze duidelijk zichtbaar.

  • Kunstprojecten verankeren kennis en helpen om meer intuïtief en associatief te denken om tot nieuwe ideeën te komen.
  • Kunstprojecten dienen om beter te leren observeren, interpreteren en responderen.

Bij de kunstprojecten van XD-Art Projects maak je aan de hand van een actuele kwestie een persoonlijke interpretatie in een kunstwerk, dat openbaar wordt gemaakt via Social Media, AP-Newletters en eventueel tentoonstellingen.

Bij de projecten wordt vanuit 4 gebieden gewerkt: kennis, gevoel, maken en delen.

  • XD-Art Projects doorbreekt verkokerd denken en opent ogen voor een meer empathische en intuïtieve benadering. Door naar kunst te kijken neem je op een andere manier waar én ontwikkel je jouw empathisch vermogen. Dit helpt om verder te kijken dan wat je op het eerste oog ziet.
  • Tegelijk dienen de projecten van XD-Art Projects om wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek toegankelijk te maken.

XDArt Projects biedt zowel cursussen als projecten aan diverse doelgroepen, variërend van liefhebbers en studenten tot ervaren kunstenaars.

De cursussen en projecten van XD-Art Projects zijn interessant en uitdagend voor:

  • Iedereen die nieuwe mogelijkheden wil ontdekken op gebied van ideevorming en (klassieke) vaardigheden.
  • Het kunst-, middelbaar, universitair en postacademiaal onderwijs. 

Bekijk voor meer informatie de officiële site: https://www.xd-artprojects.nl/